GLOBALG.A.P. dla bezpieczeństwa żywności

Międzynarodowy standard określający kryteria dla branży rolno-spożywczej, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności – tak najogólniej można opisać GLOBALG.A.P. Jego historia sięga roku 1997, kiedy zaistniał jako system zrzeszający pracowników handlu detalicznego. Już wtedy miał na celu wypracowanie jednolitych standardów dla produkcji żywności, które przyczyniłyby się do polepszenia jej jakości. Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie). Określa dozwolone środki ochrony roślin i techniki ich nawożenia, reguluje kwestie nawadniania i gospodarki odpadami, a przy tym ma na względzie bezpieczeństwo środowiska naturalnego i dobro pracowników zaangażowanych w produkcję.

GLOBALG.A.P. IFA

Moduły zintegrowanego zapewnienia jakości w gospodarstwie IFA:

  • moduł bazowy dla upraw (owoce i warzywa, kwiaty i rośliny ozdobne, uprawy zbierane mechanicznie, herbata, roślinny materiał rozmnożeniowy)
  • moduł akwakultury (ryby, skorupiaki i mięczaki)
  • moduł bazowy dla żywca (bydło i owce, świnie, drób, indyki)

Certyfikacja GLOBALG.A.P.

Producenci mogą ubiegać się o certyfikację w ramach dwóch opcji:

  • Opcja 1- dla producentów indywidualnych (producent indywidualny, producent indywidualny z wieloma lokalizacjami bez wdrożonego SZJ oraz producent indywidualny z wieloma lokalizacjami z wdrożonym SZJ)
  • Opcja 2- dla grup producenckich.

Nasza jednostka posiada upoważnienie Food Plus Gmbh w zakresie prowadzenia certyfikacji systemu GLOBALG.A.P oraz jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji do certyfikacji GLOBALG.A.P. w zakresie owoców i warzyw wytwarzanych przez indywidualnych producentów rolnych. Biocert Małopolska spełnia wymagania do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatu w sytuacji nieprzestrzegania przez producenta wymagań wynikających z posiadania standardu GLOBALG.A.P. Pełny opis certyfikacji opisany jest krok po kroku na naszej stronie internetowej.

Dlaczego warto?

Każdy, kto zastanawia się nad zasadnością przystąpienia do systemu i wzięcia udziału w procesie certyfikacyjnym prowadzonym przez firmę Biocert, powinien uświadomić sobie korzyści wynikające z posiadania certyfikatu. Przede wszystkim to realne profity w postaci większej rozpoznawalności marki, co bezpośrednio przekłada się na możliwość rozszerzenia swojej działalności na rynkach zagranicznych. Potwierdzenie jakości produkcji przez niezależną jednostkę certyfikującą to także znacząca przewaga konkurencyjna, a także szansa na lepszą optymalizację procesów produkcyjnych. To również wyraz troski o środowisko naturalne i dbałości o dostarczanie konsumentom najwyższej jakości produktów żywnościowych. Wreszcie certyfikat GLOBALG.A.P. to niemała wartość marketingowa, pozytywnie wpływająca na wizerunek producentów, przyczyniająca się do zdobycia większej liczby klientów, a co za tym idzie – osiągnięcia większych zysków.

Opis systemu certyfikacji – plik pdf