Logo GLOBALG.A.P.

Szczegółowe zasady stosowania:
− „znaku handlowego” w postaci słowa „GLOBALG.A.P”;
− „logo” w postaci litery G oraz poniżej umieszczonego słowa GLOBALG.A.P.
− „logo z kodem QR” (logo w formie rośliny / zwierzęcia itp. z wewnętrznym kodem Quick Response określone przez administratora systemu)

przez Producenta, określa Załącznik I.1 części I Wymagania Ogólne”.