Cennik

Cennik za proces certyfikacji* obowiązujący w 2024 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (12) 430-36-06. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 Cennik za usługę certyfikacyjną składa się z:

– opłaty za proces certyfikacji (tabela 1),

– opłaty za uczestnictwo w systemie GlobalG.A.P.  (LINK).

Tabela 1.  Opłata za proces certyfikacji gospodarstwa

Lp. Czynności Wartość netto PLN Wartość brutto PLN
1 Przeprowadzenie 1 procesu certyfikacji GLOBALG.A.P. dla 1 gospodarstwa* IFA V6 SMART 2300,00 2829,00

*) Jeśli czas zbioru, rodzaj produktu są podobne (np. jabłka i gruszki), wtedy odbywa się jedna kontrola; przy czym jedna kontrola nie może obejmować więcej niż 3 uprawy.

Producent ponosi koszty za każdą dodatkową kontrolę w wysokości 1500 PLN NETTO w przypadku, gdy produkty mają różny czas zbioru, co wymaga kilku inspekcji (np. truskawki i jabłka).

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli i badań próbek (jeśli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem (jeżeli dotyczy).

LINK do Cennika GlobalG.A.P.

*) Kurs Euro jest liczony według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury

 

Wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia wymagań certyfikacyjnych.

Numer konta: PNB Paribas Bank Polska S.A. nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864

Aktualizacja: 26.03.2024 r.