Cennik

Cennik za proces certyfikacji* obowiązujący w 2022 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (12) 430-36-06. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 Cennik za usługę certyfikacyjną składa się z:

– opłaty za proces certyfikacji (tabela 1),

– opłaty licencyjnej GlobalG.A.P. (tabela 2),

– opłaty rejestracyjnej GlobalG.A.P.(tabela 3).

Aby obliczyć opłatę za usługę certyfikacji należy dodać kwoty umieszczone w tabelach wg wzoru:

tabela 1 + tabela 2 + tabela 3 = opłata za usługę certyfikacji (przykłady obliczania opłaty znajdują się pod tabelami).

Tabela 1.  Opłata za proces certyfikacji gospodarstwa

Lp. Czynności Wartość nettoPLN Wartość bruttoPLN
1 Przeprowadzenie 1 procesu certyfikacji GLOBALG.A.P. dla 1 gospodarstwa* 2300,00 2829,00

*) Jeśli czas zbioru, rodzaj produktu są podobne (np. jabłka i gruszki), wtedy odbywa się jedna kontrola; przy czym jedna kontrola nie może obejmować więcej niż 3 uprawy.

Producent ponosi koszty za każdą dodatkową kontrolę w wysokości 1200 PLN NETTO w przypadku, gdy produkty mają różny czas zbioru, co wymaga kilku inspekcji (np. truskawki i jabłka).

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli i badań próbek (jeśli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem.

 

Tabela 2.  Opłata licencyjna za wystawiony certyfikat – przekazywana do administratora systemu Food Plus GmbH.

Czynności Opłata licencyjna podana w Euro
Opłata licencyjna za 1 wystawiony certyfikat  GLOBALG.A.P. 25,00

 

Tabela 3. Opłata rejestracyjna – – przekazywana do administratora systemu Food Plus GmbH uzależniona od powierzchni gospodarstwa oraz od sposobu prowadzenia produkcji:

Tabela 3a.  Produkcja bez osłon
Lp. Powierzchnia gospodarstwa zgłoszona do certyfikacji w ha Opłata rejestracyjna podana w Euro
1 <0,1 0,11
2 ≥0,1 – <0,5 2,12
3 ≥0,5 – <2 4,24
4 ≥2,0 – <5 10,60
5 ≥5 – <15 15,90
6 ≥15 – <100 31,80
7 ≥100 – <1000 74,20
8 ≥1000 – <5000 159,00

 

Tabela 3b.   Produkcja pod osłonami
Lp. Powierzchnia gospodarstwa zgłoszona do certyfikacji w ha Opłata rejestracyjna podana w Euro
1 <0,1 0,27
2 ≥0,1 <0,5 5,30
3 ≥0,5 – <1 10,60
4 ≥1,0 – <1,5 15,90
5 ≥1,5 – <5 31,80
6 ≥5 – <10 53,00
7 ≥10 – <30 84,80
8 ≥30 – <100 159,00

Kurs Euro jest liczony według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

 

Przykłady obliczania opłaty:

Przykład 1

Certyfikacja GlobalG.A.P.  gospodarstwa o powierzchni 16,34 ha

Uprawy zgłoszone do certyfikacji: kalafior i kapusta. (Uprawy oraz termin zbioru są podobne, dlatego w tym przypadku wystarczy jedna kontrola).

Obliczanie opłaty:

2000 PLN (kontrola zgodnie z tab. 1 poz. 1) + 114,25 PLN * (25€ – tab. 2) + 145,33 PLN * (31,80 € – tab.3a poz. 6) = 2000 PLN netto + 259,58 PLN

*) Kurs Euro jest liczony według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

 

Przykład 2

Certyfikacja GlobalG.A.P  gospodarstwa o powierzchni 8,34 ha

Uprawy zgłoszone do certyfikacji: borówka amerykańska, malina, truskawka, jagoda kamczacka oraz jeżyna.

  1. Kontrola wstępna – miesiąc czerwiec, która obejmuje truskawkę, jagodę kamczacką (termin zbioru: czerwiec).
  2. W trakcie wstępnej kontroli producent nie miał jeszcze zbioru borówki amerykańskiej, przy czym jest to roślina uprawna zakwalifikowana na podstawie podobieństwa procesu produkcji i procesu zbioru oraz związanych z nimi zagrożeniami do tej samej grupy co uprawy kontrolowane na wstępnej kontroli. W tym przypadku producent musi dosłać wyniki badań laboratoryjnych na pozostałości środków ochrony roślin a JC Biocert Małopolska Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji wszystkich punktów kontroli z listy kontrolnej.
  3. Druga kontrola – lipiec – obejmująca maliny i jeżyny (termin zbioru: lipiec-sierpień).

Obliczanie opłaty:

2000 PLN (kontrola wstępna: truskawka + jagoda kamczacka + borówka amerykańska – tab. 1 poz.1) +1200 PLN (malina+ jeżyna – tab.1 poz. 2) +   114,25 PLN *(25€ – tab. 2) + 72,66* PLN (15,90 € – tab.3 poz. 5) = 3200 PLN netto + 186,91 PLN

*) Kurs Euro jest liczony według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

 

Nasza jednostka oferuje promocyjne ceny dla grup producenckich. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

Wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia wymagań certyfikacyjnych.

Numer konta: PNB Paribas Bank Polska S.A. nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864