Sankcje

Szczegółowe informacje o możliwych sankcjach, które mogą zostać nałożone na producenta znajdują się w Przepisach Ogólnych -przepisy dotyczące producentów indywidualnych (Rules for individual producers) wersja 6.0. w punkcie 7.4.3 Dokumenty można znaleźć bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P https://www.globalgap.org/search/?area=documents&q=. W celu znalezienia ww. dokumentów proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć filtry: Document types: GLOBALG.A.P. general regulations, Version: V6, Languages: English