Praca

Aktualne oferty pracy w naszej jednostce certyfikującej znajdują się poniżej. Wymagane dokumenty (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@biocert.pl w temacie wpisując: Rolnictwo ekologiczne, Integrowana produkcja roślin lub Praktykant/Stażysta.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku kontaktu z naszej strony w ciągu miesiąca od złożenia CV oznacza to,  że zgłoszenie nie zostało zaakceptowane i Pana /Pani kwalifikacje nie są wystarczające.

Bardzo prosimy nadsyłane zgłoszenia uzupełnić o klauzulę „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów rekrutacji teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000)”.


 

Poszukujemy osoby do pracy jako Inspektor rolnictwa ekologicznego. Oferujemy pracę w terenie/biurze.

Od kandydata oczekujemy:

 • Kierunkowego wykształcenia na poziomie co najmniej średnim – rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem lub gospodarką żywnościową,
 • Co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z rolnictwem lub gospodarką żywnościową,
 • Uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego – potwierdzonych wpisem do rejestru inspektorów prowadzonego przez GIJHAR-S,
 • Dyspozycyjności i gotowości do pracy w terenie,
 • Bezkonfliktowości oraz komunikatywności,
 • Systematyczności i terminowości.

Dodatkowym autem niewątpliwie będą:

 • Odbyte kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego lub gospodarki żywnościowej potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
 • Posiadanie własnego samochodu,
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Poszukujemy osoby do pracy jako Inspektor integrowanej produkcji roślin. Oferujemy pracę w terenie/biurze.

Od kandydata oczekujemy:

 • Odpowiednich kwalifikacji, w tym w tym wykształcenia, jakie jest wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554), z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 13 tego rozporządzenia,
 • Co najmniej rocznego stażu/doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin/co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin/co najmniej rocznego doświadczenia w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym,
 • Dyspozycyjności i gotowości do pracy w terenie,
 • Bezkonfliktowości oraz komunikatywności,
 • Systematyczności i terminowości.

Dodatkowym autem niewątpliwie będą:

 • Odbyte kursy i szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
 • Posiadanie własnego samochodu,
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktykant/Stażysta 

Jednocześnie zapraszamy studentów do odbycia praktyk.

Absolwentów uczelni wyższych zapraszamy do odbycia stażu w naszej Jednostce Certyfikującej.

Możemy zaoferować:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

AUDITOR WIODĄCY GLOBALG.A.P. 

Poszukujemy wykwalifikowanego personelu  w celu prowadzenia audytów w rolnictwie  na stanowisko “Audytor Wiodący GLOBALG.A.P. ” (opcja 2, Owoce i warzywa) w oparciu o wymagania systemu GLOBALG.A.P.

Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

 • dyplom w dziedzinie rolnictwa lub przemysłu spożywczego (minimalny czas trwania 2-lat, np. licencjat z dziedziny rolnictwa, dyplom ukończenia studiów rolniczych, technologii żywności itp.)
 • co najmniej 3 lata ogólnego doświadczenia w rolnictwie (lub 4 lata w przemyśle spożywczym) związanej z produkcją lub przetwórstwem owoców i warzyw.
 • szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny żywności (min. 16 godzin) w tym HACCP (min. 8 godzin)
 • certyfikat audytora wiodącego systemów zarządzania jakością i  praktyczne doświadczenie w postaci 10-dniówek audytowych w zakresie audytowania systemów zarządzania (GLOBALG.A. P. v.5, BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS)
 • szkolenia GLOBALG.A.P dla Audytorów przeprowadzone przez administratora systemu,

Dodatkowe wymagania:

 • szkolenie w zakresie ochrony roślin, nawozów oraz szkolenie w zakresie integrowanej ochrony roślin jako element kwalifikacji formalnych lub kursu,
 • ważne czynne prawo jazdy

Kluczowe obszary odpowiedzialności:

 • wizytacja i inspekcja gospodarstw / audyt grup producenckich zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji
 • sporządzanie sprawozdań z kontroli oraz terminowe przekazywanie sprawozdań do jednostki certyfikującej
 • ogólne zarządzanie i zamykanie niezgodności powstałych w związku z wymaganiami programu certyfikacji i zgodnie z nimi
 • podróżowanie związane z pracą w miarę potrzeby
 • przegląd sprawozdań z audytu
 • audyty obserwacyjne

Proszę przesłać swoje CV’S z przewidywanym wynagrodzeniem na adres  rekrutacja@biocert.pl.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.