Łańcuch Dostaw – Chain of Custody (CoC)

Standard Chain of Custody (CoC) –  Łańcuch Dostaw ma na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów certyfikowanych zgodnie z wymaganiami standardu GlobalG.A.P. zarówno w produkcji warzyw, owoców,  zbóż jak również w  i innych obszarach np. w  akwakulturze.

Standard Chain of Custody (CoC) –  Łańcuch Dostaw  ma zastosowanie dla:

  • firm pakujących,

  • firm pośredniczących w fizycznym obrocie produktami,

  • firm brokerskich,

  • centrów logistycznych,

  • dużych i małych sieci handlowych,

  • sieci sklepów detalicznych i sieci restauracji.

Jeżeli w jakikolwiek sposób uczestniczysz w łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P np. pakujesz produkty rolne, handlujesz nieprzetworzonymi (np.  całe / pakowane owoce i warzywa) certyfikacja CoC jest właśnie dla Twojej firmy.