Logo GLOBALG.A.P.

Szczegółowe zasady stosowania znaku towarowego i logo GlobalG.A.P. znajdują się w Przepisach Ogólnych Chain of Custody wersja 6.0. w załączniku I.1. Dokumenty można znaleźć na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/documents . W celu znalezienia ww. dokumentów proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry,  a następnie zaznaczyć filtry: Standard: Chain of Custody (CoC) Document Type: General Regulations.