Wymagania GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw (CoC)

Biocert Małopolska Sp. z o. o. świadczy usługi certyfikacji w zakresie Chain of Custody (Łańcuch Dostaw). Jednostka posiada stałe upoważnienie administratora systemu GLOBALG.A.P. (FoodPlus GmbH) oraz akredytację PCA.

Opcje certyfikacji – Zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. CoC możliwe są następujące opcje certyfikacji:

Opcja 1 – Certyfikacja indywidualna (w skład której wchodzą 3 warianty)

  1. Opcja 1 – Pojedyncze zakłady,

  2. Opcja 1 – Wiele lokalizacji,

  3. Opcja 1 – Wiele lokalizacji dla sklepów detalicznych i sieci restauracji we franczyzie.

Podstawowe definicje

Certyfikowana firma – osoba (osoba fizyczna) lub firma, która jest prawnie odpowiedzialna za przetwarzanie, pakowanie, handel, transport, ubój lub sprzedaż certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P. odpowiednich dla zakresu certyfikacji oraz podwykonawców tych firm.

Detaliczna pozycja konsumencka – termin odnosi się do każdego produktu sprzedawanego konsumentom. Detaliczne artykuły konsumenckie są sprzedawane w opakowaniach, na przykład w pojemniki, torby, siatki lub folie termokurczliwe, luzem, lub pojedynczo.

GLOBALG.A.P. – system obejmujący kilka standardów GLOBALG.A.P. (IFA, PSS, HPSS, CoC, CFM, PPM) oraz lokalg.a.p lub dodatkowe moduły (np. GRASP) i zasady systemowe.

Numer CoC – 13-cyfrowy numer identyfikujący zarejestrowaną lub certyfikowaną firmę CoC, która obsługuje, przetwarza, przechowuje, sprzedaje lub handluje certyfikowanym produktem.

Numer GGN – 13-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator nadany przez GLOBALG.A.P., przypisany do każdego zarejestrowanego producenta/grupy producentów/przedsiębiorstwa, używany we wszystkich działaniach związanych z programem GLOBALG.A.P.

Wymagania certyfikacyjne dla Producenta

1.1. Wymagania wobec Producentów chcących wnioskować o certyfikat systemu GLOBALG.A.P. Chain of Custody, co wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji w oparciu o następujące wymagania, opisane są w dokumentach:

  • Przepisy ogólne, wersja 6.0 (angielska) obowiązująca od 23.09.2019 r

  • Lista kontrolna*, wersja 6.0 obowiązująca od 23.10.2019 r.

  • Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4.

Uwaga: Aktualnie obowiązuje od dnia 23.09.2019 r wersja 6.0.

Dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P. https://www.globalgap.org/uk_en/documents

Do czasu opublikowania dokumentów w wersji polskiej należy korzystać z dokumentów w wersji angielskiej. W celu znalezienia ww. dokumentów w języku angielskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć filtry: Standard: Chain of Custody (CoC), Target Group: Producers, Language: English.