Cennik opłat GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw – Chain of Custody (CoC)

wersja 6.0

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (12) 430-36-06. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

UWAGA ! PROMOCJA !

Z przyjemnością informujemy, że Biocert Małopolska sp. z o.o. ma promocyjne ceny dla pierwszych klientów  zainteresowanych procesem certyfikacji Chain of Custody (CoC)- Łańcuch Dostaw wersja 6.0. Aby skorzystać z promocji należy do 30 maja 2021 roku złożyć dokumentację wnioskową dotyczącą certyfikacji Chain of Custody (CoC)- Łańcuch Dostaw, CoC, która znajduje się w zakładce Do pobrania. Serdecznie zapraszamy!
Opłaty administracyjne (Tabela 2 oraz 3) pozostają bez zmian.

Tabela 1

Poz. Czynność Wartość netto PLN Wartość brutto PLN
1. Przeprowadzenie 1 procesu certyfikacji Chain of Custody (CoC) Cena promocyjna 1500,00 Cena promocyjna 1845,00
Cena regularna     2800,00 Cena regularna     3444,00

Cennik za proces certyfikacji składa się z:

opłaty za proces certyfikacji (tabela 1),

opłaty licencyjnej GlobalG.A.P. (tabela 2),

opłaty rejestracyjnej GlobalG.A.P.(tabela 3).

Aby obliczyć opłatę za usługę certyfikacji należy dodać kwoty umieszczone w tabelach wg wzoru:

tabela 1 + tabela 2 + tabela 3 = opłata za usługę certyfikacji (przykłady obliczania opłaty znajdują się pod tabelami).

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli i badań próbek (jeśli dotyczy), wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem.

 

Tabela 2.  Opłata licencyjna za wystawiony certyfikat – przekazywana do administratora systemu Food Plus Gmbh.

Czynności

Opłata licencyjna podana
w Euro

Opłata licencyjna za 1 wystawiony certyfikat Chain of Custody (CoC)

25,00*

Tabela 3. Opłata rejestracyjna – – przekazywana do administratora systemu Food Plus Gmbh

Poz.

Czynności

Opłata rejestracyjna w Euro

1.

Opłata rejestracyjna dla administratora systemu

225,00*

*) Kurs Euro jest liczony według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

Wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia wymagań certyfikacyjnych.

Numer konta: PNB Paribas Bank Polska S.A. nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864