Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa:

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI SYSTEMU GLOBALG.A.P. ŁAŃCUCH DOSTAW (CoC)

Wniosek P-26/1

Załącznik P-26/1-1

Załącznik 2-26/1-2

Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w tym lokalizacji GPS. Po wydrukowaniu prosimy o podpis we wskazanym miejscu i złożenie do naszej jednostki certyfikującej, gdzie po pozytywnej weryfikacji nastąpi rejestracja producenta w bazie GLOBALG.A.P.