Certyfikacja Bio Suisse

Oferta naszej firmy skierowana jest do producentów prowadzących działalność poza granicami Szwajcarii, którzy chcą dostarczać swoje produkty do tego kraju mogą, pod warunkiem spełnienia wymagań, uzyskać certyfikat Bio Suisse.

Biocert a Bio Suisse

Bio Suisse to organizacja z sektora prywatnego, jest federacją szwajcarskich rolników ekologicznych. Ponad 1000 firm przetwórczych i handlowych ma umowę licencyjną z Bio Suisse na używanie etykiety Bio Bud. Jaka jest więc rola firmy Biocert? Otóż jesteśmy jednostką certyfikującą, posiadającą upoważnienie do przeprowadzania kontroli Bio Suisse na terenie Polski. Zajmujemy się zatem cykliczną weryfikacją podmiotów, którzy chcieliby posiadać certyfikat pod względem stosowania przez nich wytycznych i dalszego spełniania standardów. Kontrole te przeprowadzamy wraz z inspekcją w zakresie rolnictwa ekologicznego, która odbywa się przynajmniej raz w roku u każdego z certyfikowanych przez nas podmiotów, choć na życzenie klientów przeprowadzamy także osobne kontrole Bio Suisse. Zainteresowanych tego typu usługą serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wystarczy wypełnić wniosek o certyfikację Bio Suisse i przesłać go pocztą tradycyjną do siedziby naszej jednostki, by znaleźć się na liście podmiotów objętych nadzorem. Dokumentację należy składać corocznie.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Firma Biocert prowadzi inspekcję Bio Suisse u producentów ekologicznych w zakresie:

  • działalności rolniczej (uprawa roślin i/lub utrzymanie zwierząt);
  • przetwórstwa i obrotu;
  • uprawy winorośli i/lub przetwórstwa wina;
  • grup producenckich (z wdrożonym lub nie wdrożonym SZJ);
  • małych grup producenckich – w odniesieniu do specyficznych upraw;
  • zbioru ze stanu naturalnego;
  • producentów akwakultury;
  • producentów miodu i produkcji pszczelarskiej;
  • producentów syropu klonowego.

Uwaga: powyższe kategorie nie są identyczne w odniesieniu do kategorii zgłaszanych w rolnictwie ekologicznym, stąd konieczność złożenia osobnego wniosku.

Szczegółowy opis wymagań standardu Bio Suisse można znaleźć na naszej stronie, gdzie zebraliśmy między innymi wykaz niedozwolonych środków ochrony roślin, wymagania dotyczące stosowanych materiałów rozmnożeniowych i sadzeniowych, sposobów ochrony gleby, zarządzania zasobami wodnymi, itp.

W razie pytań chętnie pomożemy. Zapraszamy do kontaktu także producentów, którzy aktualnie znajdują się pod nadzorem innej jednostki certyfikującej, ale chcieliby zmienić ją na Biocert. Pomożemy wypełnić stosowne dokumenty.