Zmiana jednostki

Producent, który znajduje się już pod nadzorem innej upoważnionej jednostki certyfikującej w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz upoważnionej przez administratora systemu Bio Suisse i chce tę jednostkę zmienić na Biocert Małopolska Sp. z o.o. postępuje zgodnie z procedurą określoną w zakresie zmiany JC w rolnictwie ekologicznym (link ) oraz wypełnia „Wniosek o certyfikację zgodnie z wymaganiami Bio Suisse” (do pobrania). Oba dokumenty należy złożyć do Biocert Małopolska Sp. z o.o.