QMP – mięso wołowe najwyższej jakości

System Gwarantowanej Jakości Wołowiny QMP (Quality Meat Program) został opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i od 2008 roku, decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchodzi za obowiązujący w Polsce standard wyznaczający kryteria jakości mięsa wołowego.

Kogo dotyczy system QMP?

Przede wszystkim hodowców bydła, ale nie tylko. Wśród zainteresowanych przystąpieniem do systemu certyfikacji mogą znaleźć się także ubojnie i zakłady rozbioru, dostawcy pasz, a nawet firmy transportowe przewożące zwierzęta. QMP słynie ze swojej otwartości i dobrowolności. Każdy może więc zdecydować, czy chce zostać jego członkiem, a jedynym kryterium przynależności jest spełnienie standardów systemu, które nasza firma weryfikuje w procesie certyfikacyjnym u producentów, którzy zgłoszą swoją chęć uczestniczenia w programie. Jesteśmy z Krakowa, ale świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Co sprawdzamy?

Zgodnie z zasadą “od pola do stołu” kontroli firmy Biocert Małopolska Sp. z o.o. podlega każdy element łańcucha produkcyjnego, m.in. dobrostan zwierząt hodowlanych, sposoby ich żywienia i standardy opieki weterynaryjnej. Bydło powinno być wypasane na wolnych od szkodliwych chwastów pastwiskach, które mogą być trujące dla bydła, żywić się paszami z własnego gospodarstwa lub zatwierdzanymi paszami z zakupu, które spełniają standardy systemu.

W certyfikacji Systemu QMP wyróżniamy 4 standardy:
– Standard QMP- Bydło- Standard ten stanowi najważniejszą część całego systemu. To na tym etapie Producenci odpowiadają za kruchość i soczystość mięsa, poprzez przestrzeganie zasad chowu zwierząt oraz dbania o ich dobrostan.
– Standard QMP- Mięso- Standard ten kładzie nacisk na identyfikowalności partii mięsa oraz warunki uboju. Cały system polega na właściwym uboju zwierząt, udokumentowaniu i oznakowaniu mięsa oraz jego przechowywaniu.
– Standard QMP- Transport – Jest to standard skupiony na dobrostanie zwierząt podczas ich transportu z gospodarstwa do ubojni.
– Standard QMP- Pasze- Wyróżniamy tutaj zarówno producentów jak i dostawców. Standard ten obejmuje pasze, dodatki paszowe oraz mieszanki paszowe dietetyczne.

Pozytywne przejście kontroli przeprowadzonej przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. w wybranym przez wnioskodawcę standardzie skutkuje pozytywną decyzją i wydaniem certyfikatu zgodności w Systemie QMP. Certyfikat potwierdza jakość wyrobów, a tym samym wpływa na wizerunek firmy jako dbającej o konsumenta, stale rozwijającej się, godnej zaufania, będącej jednym z liderów na polskim rynku mięsa wołowego.

Producentów, którzy chcą przystąpić do Systemu, zachęcamy do kontaktu z Biocert Małopolska Sp. z o.o. oraz zapoznania się z informacjami na stronie. W tym miejscu zebraliśmy wszelką dokumentację oraz ważne informacje dla osób chcących przystąpić do Systemu Gwarantowanej Jakości Wołowiny QMP.

Nasz personel jest do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. działa w ramach Systemu QMP jako jednostka certyfikująca na podstawie upoważnienia udzielonego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (numer kodowy jednostki: 02).

Opis systemu certyfikacji – plik pdf