Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien wypełnić formularz wypowiedzenia umowy i podpisany przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o.