Sankcje

Administrator Systemu opracował Katalog Sankcji, które w sposób adekwatny odnoszą się do rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości.