Sankcje

Administrator Systemu opracuje i przedstawi katalog sankcji, które będą w sposób adekwatny odnosiły się do rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości.