Rolnictwo ekologiczne

Jako jednostka upoważniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujemy się wydawaniem certyfikatów zgodności w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, a także prowadzimy nadzór nad podmiotami certyfikowanymi, weryfikując prawidłowość ich funkcjonowania. Certyfikujemy gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa przetwórcze, producentów zajmujących się akwakulturą i pszczelarstwem jak również działających w zakresie zbioru ze stanu naturalnego oraz podmioty importujące produkty ekologiczne na rynek polski.

PROGRAM CERTYFIKACJI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO [PCRE] – plik pdf

Ekologiczne, czyli jakie…?

Kiedy możemy mówić o rolnictwie ekologicznym? Jakie kryteria musi spełnić producent z branży rolno-spożywczej, by mógł starać się o przyznanie certyfikatu zgodności?

Rolnictwo ekologiczne to przede wszystkim takie, które stosuje praktyki przyjazne środowisku, nie tylko nie szkodząc, ale pozytywnie na nie wpływając. Oznacza to między innymi całkowitą rezygnację ze sztucznego nawożenia, stosowania niedozwolonych środków ochrony roślin czy pasz przemysłowych. Nie ma też mowy o stosowaniu organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Zamiast tego do pożądanych zachowań zalicza się chociażby praktykowanie międzyplonów, płodozmianów, mechanicznych metod uprawy roli ograniczających zachwaszczenie oraz naturalnych technik kontroli szkodników.

W rolnictwie ekologicznym szczególnie ważna jest też troska o bioróżnorodność, gdyż jej spadek jest jednym z największych współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Rolnictwo ekologiczne stosuje się z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, z chęci wspierania środowiska naturalnego, które współcześnie zagrożone jest przez rozmaite czynniki, związane między innymi z rozwojem przemysłu i zmianami klimatycznymi. Po drugie, z przyczyn ekonomicznych, związanych z rosnącą świadomością ekologiczną konsumentów i zwiększającego się popytu na produkty eko. Posiadanie przez producenta certyfikatu zgodności jest zewnętrznym i niezależnym świadectwem dla klientów, które potwierdza jakości wyrobów.

Certyfikacja w Biocert

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania certyfikatu zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego jest złożenie stosownej dokumentacji wnioskowej. W następnej kolejności nasza firma przystępuje do kontroli producenta, weryfikującej zgodność jego produkcji z wymogami rolnictwa ekologicznego. Proces certyfikacji zakończony jest wydaniem decyzji. Na tym jednak nie kończy się nasza praca, gdyż przez cały okres posiadania certyfikatu producent może spodziewać się z naszej strony czynności w postaci kontroli wyrywkowych i/lub poboru prób do badań. Szczegółowe opisy procesów certyfikacji dla poszczególnych kategorii działalności znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na naszej stronie.
Producentów, którzy chcą przystąpić do systemu, zachęcamy do kontaktu z Biocert Małopolska Sp. z o.o. Nasz personel jest do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.