QAFP – w trosce o jakość mięsa

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP to standard dla przedsiębiorców z branży mięsnej: hodowców, producentów i dystrybutorów. Jako oficjalny znak jakości, opracowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, określa wytyczne dotyczące dobrych praktyk produkcji żywności drobiowej, wieprzowej, konserw i wędlin. System QAFP jest systemem otwartym, co oznacza, że każdy może do niego przystąpić pod warunkiem spełnienia wyznaczonych norm.

“Od pola do stołu”, czyli co obejmuje standard QAFP?

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby otrzymać certyfikat QAFP, potwierdzający wysoką jakość ich wyrobów mięsnych, muszą zadbać o zgodność z normami na każdym etapie procesu produkcyjnego. Koncepcja “od pola do stołu” oznacza, że kontroli podlega każde ogniwo łańcucha żywnościowego, począwszy od sposobu żywienia zwierząt, przez standardy dotyczące uboju, po przetwarzanie, pakowanie i transport mięsa. Takie podejście pozwala zagwarantować konsumentowi najwyższą, przetestowaną jakość produktu końcowego, który otrzymuje. Dzięki standaryzacji procesu produkcyjnego możliwa jest całkowita transparentność każdego etapu wytwarzania żywności, co przekłada się zarówno na jakość odżywczą, jak i walory smakowe oraz świeżość produktów.

Certyfikacja QAFP w Biocert

Nasza firma odpowiedzialna jest za weryfikację, czy podmiot starający się o otrzymanie certyfikatu (hodowca, przetwórca, dystrybutor) przestrzega zasad ujętych w “Wymaganiach Systemowych” oraz tzw. zeszytach branżowych (poniższe wersje weszły w życie od 1 marca 2020 roku):

  • Wymagania dla Systemu QAFP wyd. 5 z dnia 02.09.2019
  • Kulinarne mięso wieprzowe wyd. 5 z dnia 02.09.2019
  • Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka wyd. 4 z dnia 02.09.2019
  • Wędliny wyd. 5 z dnia 02.09.2019
  • Mięso mielone wyd. 2 z dnia 20.04.2020
  • Wyroby mięsne na grilla lub do pieczenia wyd. 1  z dnia 20.04.2020
  • Konserwy wyd. 1 z dnia 22.10.2014

Sprawdzamy każdy etap łańcucha produkcyjnego w sposób niezależny i bezstronny, mając na uwadze dobro i zadowolenie przyszłego nabywcy towarów objętych znakiem jakości QAFP. Sprawdzamy także niezbędną dokumentację, na podstawie której podejmujemy decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu. Po pomyślnym przejściu przez przedsiębiorstwo procesu certyfikacji, przeprowadzamy doraźne kontrole, których celem jest weryfikacja bieżących standardów w firmie i sprawdzenie, czy firma nadal spełnia wymagania certyfikacyjne.

Opis systemu certyfikacji – plik pdf