Lista certyfikatów została rozdzielona na następujące grupy:

  1. Rolnictwo ekologiczne
  2. Integrowana produkcja