Lista certyfikatów została rozdzielona na następujące grupy:

  1. Rolnictwo ekologiczne
  2. Integrowana produkcja
  3. QMP (Quality Meat Program)