O nas

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikacyjnych wyroby, procesy i usługi.

 • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
  nr identyfikacyjny – PL-EKO-05.

 

Decyzja z dnia 26 czerwca 2012 r.

Decyzja z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zaświadczenie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zaświadczenie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Decyzja z dnia 8 stycznia 2009 r.

Decyzja z dnia 8 stycznia 2009 r.

Decyzja z dnia 18 maja 2005 r.

Decyzja z dnia 18 maja 2005 r.

 

 • posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Świadectwo Specyficznego Charakteru (Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność) ze specyfikacją w pełnym zakresie określonym w punkcie 4.8 Programu Akredytacji Jednostek Certyfikujących Produkty Tradycyjne i Regionalne; numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL.
Decyzja z dnia 2 lipca 2007 r.

Decyzja z dnia 2 lipca 2007 r.

 

 • posiadającą upoważnienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji roślin.

Decyzja z dnia 24 lipca 2015 r.

Decyzja z dnia 24 lipca 2015 r.

Jednostka może wykonywać również kontrole w zakresie eksportu produktów IPR (np. jabłko na eksport do Wietnamu).

 • posiadającą upoważnienie International Certification Bio Suisse AG w zakresie wykonywania kontroli Bio Susse (Umowa pomiędzy Biocert  a ICB )

 

 • posiadającą upoważnienie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego do przeprowadzania procesów certyfikacji w systemie gwarantowanej jakości wołowiny QMP
Scan_20170919_110516

posiadającym upoważnienie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w zakresie prowadzenia certyfikacji zgodnie z programem QAFP 

Upoważnie UPEMI
 • posiadającym upoważnienie Food Plus Gmbh w zakresie prowadzenia certyfikacji systemu GLOBALG.A.P. 

SKAN 1 001

 

 • akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresach:  certyfikacji produkcji rolniczej prowadzonej metodami ekologicznymi, produktów tradycyjnych i regionalnych oraz  integrowanej produkcji roślin oraz systemu GLOBALG.A.P. 
Certyfikat akredytacji AC 119

Zakres akredytacji AC 119 wyd. 7

Aktualny zakres akredytacji można potwierdzić również na stronie Polskiego Centrum Akredytacji wprowadzając nr 119 w zakładce akredytowane podmioty


Szanowni Państwo,

Nasi Specjaliści dysponują rzetelną i aktualną wiedzą  dotyczącą poszczególnych programów certyfikacji m.in. dotyczącą:

 • rolnictwa ekologicznego (w tym zasad przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi),
 • produktów regionalnych i tradycyjnych,
 • integrowanej produkcji roślin,
 • systemu gwarantowanej jakości mięsa QAFP,
 • systemu gwarantowanej jakości mięsa wołowego QMP,
 • znaku Jakość Tradycja
 • systemu Bio Suisse
 • systemu GLOBALG.A.P.

Od wielu lat rozwijamy naszą działalność inwestując w kompetencje naszego personelu, dzięki czemu postrzegani jesteśmy jako jednostka bezstronna, rzetelna i profesjonalna.

Doskonalimy nasz wewnętrzny system jakości w celu zapewnienia wysokiej jakości naszych usług, a potwierdzeniem  jest rosnąca lista klientów i coroczne pozytywne audyty Polskiego Centrum Akredytacji oraz niezależnych instytucji rządowych.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania zgłaszane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w naszym biurze, gdzie jesteście Państwo zawsze mile widziani.

Zainteresowanym Producentom przesyłamy odpowiednie materiały informacyjne oraz niezbędne w procesie certyfikacji dokumenty.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.