Podstawowe informacje

QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności (Quality Assurance for Food Product) to, system wzajemnych powiązań Uczestników łańcucha żywnościowego, stosujących zasady opisane w „Wymaganiach systemowych” oraz zeszytach branżowych i wzajemnie na siebie oddziałujących.

W praktyce oznacza to działania systemowe wszystkich uczestników systemu, w celu wytworzenia  wysokiej jakości produktów mięsnych tj.

  • Tuszki, elementy i mięso drobiu tj.  z Kurczaka, Indyka.
  • Wędliny wieprzowo-wołowe lub wędliny drobiowe.
  • Kulinarne mięso wieprzowe  takie jak karkówka, schab , polędwiczka czy łopatka
  • Konserwy

System obejmuje swoim zasięgiem wszystkie etapy łańcucha produkcyjnego, a produkty ze znakiem towarowym QAFP są identyfikowalne na każdym etapie produkcji.

Szczegóły specyfikacji każdego produktu znajdziecie Państwo w zeszytach branżowych https://qafp.pl/pliki-do-pobrania/

Dzięki odpowiednim działaniom już na etapie chowu zwierząt poprzez dbanie o ich dobrostan, żywienie,  odpowiednie zasady transportu oraz dzięki  właściwym procedurom uboju, przetwarzania, pakowania – tym samym wdrożeniu zasad systemu QAFP-  wytworzone produkty mięsne są świeże,  posiadają odpowiednie parametry jakościowe co ceni każdy konsument.