Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego – w zakładce Do pobrania

         Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – pobierz.pdf

  • Wniosek o certyfikację zgodności produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi/Opis jednostki – w zakładce Do pobrania
  • Roczny plan produkcji roślinnej – w zakładce Do pobrania
  • Roczny plan produkcji zwierzęcej – w zakładce Do pobrania

Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego – tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza w zakładce Aktualizacja zgłoszenia

  • Wniosek o certyfikację zgodności produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi/Opis Jednostki – tylko w przypadku zmian w opisie jednostki
  • Roczny plan produkcji roślinnej
  • Roczny plan produkcji zwierzęcej