PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA

Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego – w zakładce Do pobrania

wraz z dokumentami:


Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego – tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza w zakładce Aktualizacja zgłoszenia

  • Opis Jednostki – tylko w przypadku zmian w opisie jednostki
  • Lokalizacja działek – tylko w przypadku zmian
  • Informacja na temat przejętych działek
  • Prognoza produkcji roślinnej
  • Prognoza produkcji zwierzęcej