Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien wypełnić formularz wypowiedzenia umowy.

UWAGA! Po przyjęciu wypowiedzenia w jednostce certyfikującej (przy zachowaniu okresu wypowiedzenia) producent jest usuwany z systemu kontroli o czym informowany jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Formularz Wypowiedzenia umowy można pobrać w zakładce Do pobrania.