Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa:

TABELA WYBORU FORMULARZY plik.pdf

Dokumentacja wnioskowa obowiązująca w Biocert Małopolska Sp. z o.o., którą producent powinien złożyć biorąc pod uwagę ww. Tabelę wyboru formularzy:
– ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848,
– Opis jednostki,
– Lokalizacja działek,
– Prognoza produkcji roślinnej/ zwierzęcej,
– Informacja na temat przejętych działek,
dostępna w skoroszycie: plik.excel

NOWOŚĆ!

Aby usprawnić wypełnianie dokumentów składanych jak co roku do naszej jednostki certyfikującej Biocert Małopolska sp. z o.o. przygotowaliśmy dla Państwa ułatwienie – możliwość korzystania z GENRATORA do wypełniania formularzy Prognozy produkcji roślinnej i Lokalizacji działek.
Na czym to polega?
Wypełniając wniosek corocznie składany przez producentów do ARiMR mogą Państwo przy pomocy pliku CSV ,,przenieść” dane działek rolnych do formularzy prognozy produkcji roślinnej i lokalizacji działek.
Jak to zrobić?
Należy zwrócić się do Biocert Małopolska Sp. z o.o. o przesłanie hasła do bezpłatnego korzystania z generatora znajdującego się na stronie: https://wnioski.starosz.pl/.
Prośby o udostępnienie bezpłatnego hasła proszę kierować na adres: sekretariat@biocert.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Pozostałe formularze :

PRZYKŁADOWE WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych plik.pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania do wszelkich spraw dla osób fizycznych plik.pdf


WNIOSEK O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU 

produkcja roślinna plik.pdf

produkcja zwierzęca  plik.pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY plik.pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI plik.pdf


Wzory formularzy REJESTRÓW:

Bezpośredni odnośnik do Wzorów  rejestrów  dla  producentów  zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

plik.pdf

plik.excel

EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji plik.pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek plik.pdf

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ plik.pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ plik.pdf


Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa:

TABELA WYBORU FORMULARZY plik.pdf

Dokumentacja wnioskowa obowiązująca w Biocert Małopolska Sp. z o.o., którą producent powinien złożyć biorąc pod uwagę ww. Tabelę wyboru formularzy:
– Zgłoszenie działalności,
– Opis jednostki,
– Lokalizacja działek,
– Prognoza produkcji roślinnej/ zwierzęcej,
– Informacja na temat przejętych działek,
dostępna w skoroszycie: plik.excel

 


Pozostałe formularze :

PRZYKŁADOWE WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych plik.pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania do wszelkich spraw dla osób fizycznych plik.pdf


WNIOSEK O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU 

produkcja roślinna plik.pdf

produkcja zwierzęca  plik.pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY plik.pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI plik.pdf


Wzory formularzy REJESTRÓW:

Bezpośredni odnośnik do Wzorów  rejestrów  dla  producentów  zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

plik.pdf

plik.excel

EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji plik.pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek plik.pdf

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ plik.pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ plik.pdf