Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa:

UWAGA: TABELA WYBORU FORMULARZY plik.pdf


ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

plik.pdf

plik.excel

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – plik.pdf

OPIS JEDNOSTKI 

plik.pdf;   plik.pdf edytowalny

LOKALIZACJA DZIAŁEK

plik.pdf;   plik.pdf edytowalny;    plik.excel

PROGNOZA PRODUKCJI

Prognoza produkcji roślinnej    plik.pdf;   plik.pdf edytowalny;    plik.excel

Prognoza produkcji zwierzęcej plik.pdf;   plik.pdf edytowalny

INFORMACJA NA TEMAT PRZEJĘTYCH DZIAŁEK  plik.pdf;    plik.pdf edytowalny;    plik.excel


Pozostałe formularze :

PRZYKŁADOWE WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych plik.pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania do wszelkich spraw dla osób fizycznych plik.pdf


WNIOSEK O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU 

produkcja roślinna plik.pdf

produkcja zwierzęca  plik.pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY plik.pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI plik.pdf


Wzory formularzy REJESTRÓW:

Bezpośredni odnośnik do Wzorów  rejestrów  dla  producentów  zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

plik.pdf

plik.excel

EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji plik.pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek plik.pdf

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ plik.pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ plik.pdf