Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

plik pdf

plik excel


OPIS JEDNOSTKI 

plik pdf

plik excel


ROCZNY PLAN PRODUKCJI

Plan produkcji roślinnej plik pdf

Plan produkcji zwierzęcej plik pdf 

Plan produkcji roślinnej  plik excel

Plan produkcji zwierzęcej  plik excel 

 


Pozostałe formularze:

INFORMACJA NA TEMAT PRZEJĘTYCH DZIAŁEK  plik pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych plik pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych plik pdf 


WNIOSEK O ROZSZERZENIE CERTYFIKATU 

produkcja roślinna plik pdf

produkcja zwierzęca  plik pdf


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY plik pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI plik pdfWzory formularzy REJESTRÓW:

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

plik pdf

plik excel


EWIDENCJA TOWAROWA

Cz. 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji plik pdf

Cz. 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek plik pdf

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Cz. 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego

Cz. 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne

Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych

Cz. 4. Rejestr pasz

Cz. 5. Rejestr wypasu

Cz. 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej

Bezpośredni odnośnik do Wzorów rejestrów dla producentów zamieszczonych na stronie internetowej IJHAR-S.

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.


REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ plik pdf

REJESTR ZAKUPÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ plik pdf