Unijne logo produków ekologicznych

Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowe logo rolnictwa ekologicznego. Logo musi być umieszczane na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane przez producentów państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z wymogami kontroli produkcji ekologicznej UE i które mają być wprowadzone do obrotu jako ekologiczne.

 


ZNAKOWANIE UNIJNYM LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH – wymagania

Wymagania dla unijnego logo produktów ekologicznych znajdują się w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej (Dz. Urz. UE L 84 z 31.3.2010).

Umieszczając na opakowaniu unijne logo produkcji ekologicznej należy zwrócić uwagę m.in. na jego wielkość i kolor; dodatkowo usytuowanie numeru kodowego jednostki certyfikującej i oznaczenie pochodzenia surowca, a także rodzaj użytej czcionki.

 


Szczegółowe wytyczne zebrane zostały w przewodniku Unijne logo rolnictwa ekologicznego Pobierz.pdf


 

Na etykiecie, w świetle przepisów o rolnictwie ekologicznym poza logo musi również znaleźć się:

nr identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, który powinien być umieszczony w polu widzenia unijnego logo produkcji ekologicznej,

nazwa i adres producenta,

miejsce pochodzenia surowca (oznaczenie miejsca w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt). Wskazanie miejsca pochodzenia powinno być umieszczone bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego upoważnionej jednostki certyfikującej. Miejsce, w którym wyprodukowano ekologiczne surowce rolne wchodzące w skład produktu, należy wskazać w następujący sposób:

  1. „Rolnictwo UE”, jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE;
  2. „Rolnictwo spoza UE”, jeśli surowiec rolny pochodzi z krajów trzecich;
  3. „Rolnictwo UE/spoza UE”, jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich.

Wyżej wymienione oznaczenie „UE” lub „spoza UE” może być zastąpione lub uzupełnione nazwą kraju, jeśli wszystkie surowce, z których wytworzono produkt, wyprodukowano w tym kraju.

W wyżej wymienionym oznaczeniu „UE” lub „spoza UE” można nie uwzględniać składników występujących w małej wagowej ilości, pod warunkiem że łączna ich ilość wagowa nie przekracza 2% całkowitej ilości surowców pochodzenia rolniczego.

Wyżej wymienione oznaczenie „UE” lub „spoza UE” nie występuje w kolorze, rozmiarze ani formacie czcionki bardziej rzucającym się w oczy niż opis handlowy producenta.


POZA WYŻEJ WYMIENIONYMI ELEMENTAMI ETYKIETA MUSI ZAWIERAĆ WSZYSTKIE INNE ELEMENTY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODNOŚNIE ZNAKOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH


 

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH – warunki stosowania

1.Wspólnotowe logo produkcji ekologicznej może być stosowane w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów spełniających wymogi określone w rozporządzeniu 834/2007.

Wspólnotowe logo nie może być stosowane w przypadku produktów oraz żywności wytworzonych w okresie konwersji, o których mowa w art. 23 4 lit. b) i c).

2.Krajowe i prywatne logo mogą być używane w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów spełniających wymogi określone w rozporządzeniu 834/2007.