Dokumentacja wnioskowa

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo). 

Producent, który chce rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do Biocert Małopolska Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – w zakładce Do pobrania

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – plik.pdf

  • OPIS JEDNOSTKI – Akwakultura Pobierz.pdf
  • ROCZNY PLAN PRODUKCJI – Akwakultura Pobierz.pdf

Producent kontynuujący działalność w systemie kontroli Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien przesłać następujące dokumenty:

  • ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Pobierz pdf lub excel– tylko w przypadku zmian w zakresie działalności

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza w zakładce Aktualizacja zgłoszenia

  • OPIS JEDNOSTKI – Akwakultura Pobierz.pdf
  • ROCZNY PLAN PRODUKCJI – Akwakultura Pobierz.pdf