Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Pobierz.pdf

Wersja excel


OPIS JEDNOSTKI – akwakultura

F P-01-23 wyd_2 z 11.02.2019  Nowy formularz  2019 

ROCZNY PLAN PRODUKCJI – akwakultura

F P-01-24 wyd. 1 z 11.02.2019   Nowy formularz  2019 

 

WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY   plik pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI   plik pdf