Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2023 r.

Lp. Czynności Wartość netto PLN
Wartość brutto PLN
1 QMP Bydło

Liczba sztuk bydła wpisana na certyfikat

≤ 20 1138,21 1400,00
21-50 1300,81 1600,00
51-100 1382,11 1700,00
≥ 100 1626,02 2000,00
2 QMP Mięso 1788,62 2200,00*
3 QMP Pasze 1788,62 2200,00*
4 QMP Transport  – 1768,62 2200,00*
5 Kontrola podwykonawcy  – 1138,21 1400,00*

* Płatne przed kontrolą.

Opłaty uwzględniają wszystkie  koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:

Lp. Czynności Brutto PLN *
(w tym VAT 23%)
1 Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2 Przeniesienia prawa własności certyfikatu 650,00
3 Wystawienie dodatkowego certyfikatu 246,00
4 Wydanie duplikatu dokumentu 246,00
5 Rozszerzenie certyfikatu (w zależności od ilości sztuk bydła wpisanego na certyfikat):
≤ 20 250,00
21-50 300,00
51-100 400,00
≥ 100 600,00

 Informacje dodatkowe:

  1. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
  2. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.

 

Numer konta:  34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Uwaga: Informacje o aktualnych opłatach dla administratora systemu QMP znajdziecie Państwo na stronie administratora w podstronie PYTANIA I ODPOWIEDZI