Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2024 r.

  Certyfikacja Cennik
Lp. Proces Liczba sztuk bydła wpisana na certyfikat Wartość netto PLN
Wartość brutto PLN
1 QMP Bydło ≤ 20 1300,81 1600,00
21-50 1463,41 1800,00
51-100 1650,41 2030,00
101-200 2000,00 2460,00
≥ 201 cena ustalana indywidualnie
2 QMP Mięso* 2200,00 2706,00***
3 QMP Pasze* 2200,00 2706,00***
4 QMP Transport*  – 2200,00 2706,00***
5 Kontrola podwykonawcy **  – 1138,21 1400,00***

* dotyczy jednego procesu certyfikacji;  ** dotyczy jednego obiektu (w przypadku większej liczby obiektów cena ustalana indywidualnie); *** płatne przed kontrolą

Opłaty uwzględniają wszystkie  koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:

Lp. Czynności Brutto PLN *
(w tym VAT 23%)
1 Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska wg kosztów tłumaczenia
2 Przeniesienia prawa własności certyfikatu 650,00
3 Wystawienie dodatkowego certyfikatu 246,00
4 Wydanie duplikatu dokumentu 246,00
5 Rozszerzenie certyfikatu (w zależności od ilości sztuk bydła wpisanego na certyfikat):
≤ 20 250,00
21-50 300,00
51-100 400,00
101-200 600,00
≥ 201 800,00

 Informacje dodatkowe:

  1. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
  2. Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.

 

Numer konta:  34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Uwaga: Informacje o aktualnych opłatach dla administratora systemu QMP znajdziecie Państwo na stronie administratora w podstronie Strefa Producenta Żywca Wołowego

Aktualizacja: 19.03.2024 r.