Kontynuacja certyfikacji

Certyfikowany na zgodność z wymaganiami Bio Suisse producent, jeżeli chce w kolejnym roku uzyskać certyfikat Bio Suisse, jest zobligowany do składania corocznie Wniosku o certyfikację Bio Suisse do Biocert

do pobrania