Odstępstwa

Administrator systemu Bio Suisse może przyznać odstępstwa m. in w zakresie zrównoważnego płodozmianu, zarządzania zasobami wodnymi lub dotyczące produkcji np. wina.  Szczegółowe informacje dla producentów są dostępne dla klientów,  którzy zgłoszą się do naszej jednostki w zakresie certyfikacji Bio Suisse oraz dla tych którzy są już  naszymi klientami szczególnie w zakresie certyfikacji rolnictwa ekolologicznego.