Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji *) obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2022 roku.

Czynności (certyfikacja/nadzór) Wartość netto

PLN

Wartość brutto

PLN

Przeprowadzenie procesu certyfikacji dla klientów Biocert Małopolska Sp. z o.o. 1200,00 1476,00
Przeprowadzenie procesu certyfikacji dla nowych klientów (będących pod nadzorem innych JC niż Biocert Małopolska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa ekologicznego ) 1700,00 2091,00

W przypadku kiedy producent  nie posiada odbiorcy (importera Bio Suisse)  w Szwajcarii opłata za certyfikację może ulec zmianie.

*)Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną), pobór próbek (jeśli dotyczy), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli, nadzór nad wydanym certyfikatem.

 

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864