Sankcje

Administrator systemu Bio Suisse tj. ICB ma prawo nałożyć sankcję na producenta w wyniku nie spełnienia wymagań standardów Bio Suisse, począwszy od ostrzeżenia aż do cofnięcia certyfikatu zgodności. Informacje o nałożonych sankcjach producent otrzymuje po przeprowadzonej kontroli.