Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien napisać wypowiedzenia umowy oraz wysłać pocztą tradycyjną.

UWAGA! Po przyjęciu wypowiedzenia w jednostce certyfikującej (przy zachowaniu okresu wypowiedzenia) producent jest usuwany z systemu kontroli.