Sankcje

Szczegółowe informacje o możliwych sankcjach, które mogą zostać nałożone na producenta znajdują się w Przepisach Ogólnych Chain of Custody wersja 6.0. w punkcie 6.4. Dokumenty można znaleźć bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P https://www.globalgap.org/documents . W celu znalezienia ww. dokumentów proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć filtry: Standard: Chain of Custody (CoC) Document Type: General Regulations.