Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

Wniosek o certyfikację P-22/1

Załącznik P-22/1-1
Załącznik P-22/1-2

Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne.  W przypadku wielu lokalizacji i grup należy dodatkowo uzupełnić załącznik do wniosku.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w tym lokalizacji GPS. Po wydrukowaniu prosimy o podpis we wskazanym miejscu i złożenie do naszej jednostki certyfikującej, gdzie po pozytywnej weryfikacji nastąpi rejestracja producenta w bazie GLOBALG.A.P.


 Standardy GLOBALG.A.P.

  • IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wydanie 5
  • Przepisy ogólne, Część I Wymagania ogólne wydanie 5
  • Przepisy ogólne,   Zasady dla roślin uprawnych wydanie 5
  • Punkty kontroli i kryteria zgodności, wydanie 5
  • Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4.

Uwaga: Aktualnie obowiązuję od dnia  01.08.2019 r wersja 5.2. 

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P.  Link  

W celu znalezienia ww. dokumentów w języku polskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry,  a następnie zaznaczyć filtry: Standard: IFA(Integrated Farm Assurance), Sub-Scope: Fruits and vegetables, Target Group: Producers  Language: Polish