Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Biocert Małopolska sp. z o.o. pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).Dokumentacja wnioskowa:

Wniosek o certyfikację P-22/1

Załącznik P-22/1-1
Załącznik P-22/1-2

Informacje niezbędne przy rejestracji producenta do bazy danych GG określa zał. 1.2 w Części I Wymagania ogólne.  W przypadku wielu lokalizacji i grup należy dodatkowo uzupełnić załącznik do wniosku.

Proszę zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w tym lokalizacji GPS. Po wydrukowaniu prosimy o podpis we wskazanym miejscu i złożenie do naszej jednostki certyfikującej, gdzie po pozytywnej weryfikacji nastąpi rejestracja producenta w bazie GLOBALG.A.P.


 Standardy GLOBALG.A.P.

  • IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wersja 6.0 .
  • Przepisy ogólne, Wymagania dla producentów indywidualnych wersja 6.0 .
  • Przepisy ogólne, Zasady dla roślin uprawnych wersja 6.0 .
  • Metoda audytu i wytyczne uzasadniające, wersja 6.0 .
  • Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4.

Uwaga: Aktualnie obowiązuję od dnia  01.01.2024 r. wersja 6.0 . 

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P.  Link  

Na chwilę obecną nie ma dostępnej wersji standardu w języku polskim.
W celu znalezienia ww. dokumentów w języku angielskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry, a następnie zaznaczyć nowe filtry:
Solution names: Integrated Farm Assurance for fruit and vegetables,
Categories: Fruits and vegetables,
Document types: Principles and criteria,
Version: V6 Smart,
Language: English.