Wymagania GLOBALG.A.P.

Biocert Małopolska Sp. z o. o. świadczy usługi certyfikacji w zakresie opcji 1  (patrz poniżej 1a, 1b). Jednostka posiada stałe upoważnienie administratora systemu GLOBALG.A.P. (FoodPlus gMBh) oraz akredytację PCA w zakresie systemu GLOBALG.A.P.:  Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa,

Podstawowe definicje 

Opcje certyfikacji – Zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. możliwe są następujące opcje certyfikacji:
a) Opcja 1 – producent indywidualny
b) Opcja 1 – producent indywidualny z wieloma lokalizacjami bez wdrożonego SZJ
c) Opcja 1 – producent indywidualny z wieloma lokalizacjami z wdrożonym SZJ
d) Opcja 2 – grupa producencka z wdrożonym SZJ
e) Opcja 3 i 4 – standardy poddane benchmarkingowi

Producent – osoba fizyczna lub firma (spółka, producent indywidualny lub grupa producentów) które jest prawnie odpowiedzialna z procesy produkcyjne i produkty w danym zakresie, które są sprzedawane przez tą osobę lub firmę.

Numer GGN – niepowtarzalny identyfikator nadany przez GLOBALG.A.P. producentowi indywidualnemu; grupie producentów (w tym inny nr każdemu z członków grupy), używany we wszystkich działaniach związanych z programem GLOBALG.A.P.

Moduły oceny – podział całości oceny na część obejmującą przegląd dokumentacji przez Inspektora / Audytora w biurze BC (moduł poza miejscem produkcji) oraz na miejscu produkcji i/lub obróbki produktu (w gospodarstwie/ zakładzie itp.)

Program korzyści – program uczestnictwa producentów wyłącznie w inspekcjach / audytach niezapowiedzianych.

PHU’s – jednostka, w których wykonywane są działania po zbiorze.

Wymagania certyfikacyjne dla Producenta 

1.1.Wymagania wobec Producentów chcących wnioskować o certyfikat systemu GLOBAL.A.P., co wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji w oparciu o następujące wymagania,  opisane są w dokumentach:

  • IFA Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa, wersja 6.0 .
  • Przepisy ogólne, Wymagania dla producentów indywidualnych wersja 6.0 .
  • Przepisy ogólne, Zasady dla roślin uprawnych wersja 6.0 .
  • Metoda audytu i wytyczne uzasadniające, wersja 6.0 .
  • Umowa podlicencji i certyfikacji (Sublicense and Certification agreement) wydanie 4 .

Uwaga: Aktualnie obowiązuje od dnia  01.01.2024 r. wersja 6.0 . 

Dokumenty można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu GLOBALG.A.P.  LINK
W celu znalezienia ww. dokumentów w języku polskim proszę na stronie administratora zresetować wszystkie filtry,  a następnie zaznaczyć filtry: Standard: IFA(Integrated Farm Assurance), Sub-Scope: Fruits and vegetables, Target Group: Producers  Language: Polish (oraz English)