Proces certyfikacji

Certyfikacja Bio Suisse

Ważny certyfikat rolnictwa ekologicznego w stosunku do wymagań Szwajcarskiej Ordynacji o rolnictwie ekologicznym (na przykład Rozporządzenie EU nr 834/2007 lub NOP) jest podstawą dla certyfikacji według standardów Bio Suisse za granicą. Zasadniczo,  nabywca  / importer produktów w Szwajcarii musi być znany.

International Certification Bio Suisse AG (ICB),  spółka zależna Bio Suisse, przeprowadza certyfikację, zaś Jednostka certyfikująca Biocert Małopolska jest upoważnionym organem (w tym przypadku jednostką inspekcyjną) do przeprowadzania kontroli  Bio Suisse w Polsce. Kontrole przeprowadzane są wraz z inspekcją w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Uprzejmie  prosimy o kontakt z nami, jeśli życzycie sobie Państwo kontrolę Bio Suisse (oprócz kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego).

Biocert prowadzi inspekcję Bio Suisse u producentów ekologicznych w zakresie:

  1. działalności rolniczej (uprawa roślin i lub utrzymanie zwierząt).
  2. przetwórstwa i obrotu
  3. uprawy winorośli i/lub przetwórstwa wina.
  4. grup producenckich (z wdrożonym lub nie wdrożonym SZJ)
  5. małych grup producenckich –  w odniesieniu do specyficznych upraw
  6. zbioru ze stanu naturalnego
  7. producentów akwakultury
  8. producentów miodu i produkcji pszczelarskiej
  9. producentów syropu klonowego

Uwaga: Powyższe kategorie nie są identyczne w odniesieniu do kategorii zgłaszanych w rolnictwie ekologicznym, w związku z czym konieczne jest wypełnienie Wniosku o certyfikację Bio Suisse i złożeniu do naszej jednostki

Zapraszamy do kontaktu W razie pytań chętnie pomożemy.

https://www.biocert.pl/kontakt/