Zmiana jednostki

Producent rolny, który znajduje się już pod nadzorem upoważnionej jednostki certyfikującej i chce tę jednostkę zmienić na BIOCERT MAŁOPOLSKA uzupełnia formularz „Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który pobiera ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z zakładki Rolnictwo ekologiczne.


Adres strony, z której można pobrać formularz: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html


Aby prawidłowo wypełnić „Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” w przypadku zmiany jednostki certyfikującej należy zaznaczyć pole „Zmiana danych” i wypełnić kolejno:

  • Sekcję I Dane identyfikacyjne zgłaszającego,
  • Sekcję II Adres zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,
  • Sekcję III Adres do korespondencji – tylko w przypadku, gdy korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż podany w Sekcji II,
  • Sekcja IV Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej – BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. PL-EKO-05,
  • Odpowiednie sekcje ( od V  do X ).  kategorię produkcji, którą producent będzie prowadził.

Więcej informacji na temat wypełnienia zgłoszenia jest dostępnych w zakładce Aktualizacja zgłoszenia