Cennik opłat

Szanowni Państwo

Opłaty za czynności wynikające z zawartych umów, kalkulowane są na podstawie cennika obowiązującego w Biocert Małopolska Sp. z o.o.

O wysokości opłaty za proces certyfikacji oraz sposobie ich naliczania Wnioskodawca jest informowany przed podpisaniem umowy.

Zapraszamy do kontaktu.