Sankcje

Katalog środków w przypadku nieprawidłowości i naruszeń przestał obowiązywać z dniem 17 czerwca 2016 r. wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2016 poz. 777).

Bezpośredni odnośnik do tekstu rozporządzenia znajdą Państwo w zakładce Podstawy prawne w dziale Certyfikacja.