Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien wypełnić formularz wypowiedzenia umowy.

UWAGA! Po przyjęciu wypowiedzenia w jednostce certyfikującej (przy zachowaniu okresu wypowiedzenia) producent jest usuwany z systemu kontroli o czym informowana jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne jednostki certyfikujące.


Do pobrania:

Formularz wypowiedzenia umowy

Formularz rezygnacji z certyfikacji