Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

Dokumentacja wnioskowa:

GŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848

plik.excel

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza – link


 

OPIS JEDNOSTKI – Zbiór ze stanu naturalnego


ROCZNY PLAN PRODUKCJI – zbiór ze stanu naturalnego

 


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych – wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych – wersja pdf 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY   plik pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI   plik pdf