Rezygnacja z certyfikacji

Producent, który chce zrezygnować ze współpracy z jednostką certyfikującą powinien wypełnić formularz wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzenie umowy o certyfikację znajduje się w zakładce DO POBRANIA