Prawa i obowiązki wnioskodawcy

1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania wymagań Programu Certyfikacji Produktów Wegetariańskich i Wegańskich V-Cert.
2. Zobowiązania producenta wynikają z Umowy pomiędzy producentem a Biocert Małopolska Sp. z o.o.
3. Umowa jest zgodna z wymaganiami normy ISO 17065 oraz przekazywana producentowi do podpisania po otrzymaniu Wniosku o certyfikację zgodności z wymaganiami Programu Certyfikacji Produktów Wegańskich i Wegetariańskich V-Cert.

Biocert Małopolska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.
Biocert Małopolska Sp. z o.o. stosuje się do aktualnych przepisów prawnych w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO).