Znakowanie

Kategorie Znaku zgodności Programu V-Cert
Program V-Cert dzięki zrozumiałym kategoriom umożliwia konsumentom sprawne i pewne zaklasyfikowanie produktów.

 

 

Znak Programu V-Cert gwarantuje zarówno klientom, jak i producentom, szereg korzyści wynikających z jego zastosowania. Dla konsumentów Znak stanowi cenną wskazówkę przy wyborze produktów pozbawionych składników pochodzenia zwierzęcego, z kolei dla przedsiębiorców stosowanie Znaku jest gwarancją, iż klienci postrzegają ich produkty jako sprawdzone pod względem składu i sposobu ich wytwarzania.
Nasza firma posiadając ściśle określone kryteria i procedury uzyskiwania prawa do Znaku Programu V-Cert. Prowadząc systematyczne kontrole produktów objętych Znakiem zgodności gwarantujemy ich WIARYGODNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO.