Podstawy prawne

Lp. Podstawa prawna
Dziennik ustaw, pozycja 
I Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań  związanych z integrowaną produkcją roślin Dz. U. 2013 poz. 788
2 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin Dz. U. 2023 poz. 1397
3 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz. U. 2022 poz.824
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin Dz.U. 2020 poz. 1589