Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji* podmiotów prowadzących integrowaną produkcję roślin, obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2023 r.

Wysokość opłat zgodnie z tabelą poniżej.

Opłata zawiera koszty kontroli, wydania i nadzoru nad certyfikatem, koszty poboru i badania próbek wynikających z analizy oceny ryzyka. Biocert Małopolska Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu delegacji.

 Czynności  Cena netto PLN Cena brutto PLN
Opłata za proces certyfikacji
dla producentów zgłaszających do 3 gatunków roślin
1138,00 1400,00
Każdy dodatkowo zgłoszony gatunek do certyfikacji 203,25 250,00
Dopłata do powierzchni od 30,00 ha do 100,00 ha 487,80 600,00
Dopłata do powierzchni powyżej 100,00 ha cena ustalana indywidualnie
PROMOCJA dla producentów zgłaszających powierzchnię do 3 ha i 1 gatunek rośliny            [obowiązuje do 1 kwietnia 2023 roku] 894,31 1100,00

*) Proces certyfikacji obejmuje:

– przyjęcie i weryfikację Zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin oraz pozostałej dokumentacji wnioskowej,
– wystawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów,
– przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie,
pobranie próbek do badań i badanie próbek  na pozostałość środków ochrony roślin u min. 20% producentów, którzy zgłosili zamiar stosowania       integrowanej produkcji do jednostki certyfikującej i zostali wpisani do rejestru producentów prowadzonych przez jednostkę zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3     ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin,
– przegląd dokumentacji po kontroli,
– wydanie decyzji certyfikacyjnej dotyczącej zgodności prowadzonej produkcji z zasadami integrowanej produkcji roślin,
– nadzór nad wydanym certyfikatem.

 

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.