Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji* podmiotów prowadzących integrowaną produkcję roślin, obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2022 r.

Wysokość opłat zgodnie z tabelą poniżej:

 Czynności  Cena netto Cena brutto
 Proces certyfikacji 894,31 zł 1100,00 zł

*) Proces certyfikacji obejmuje:

– przyjęcie i weryfikację Zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin oraz pozostałej dokumentacji wnioskowej,

– wystawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów,

– przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie,

pobranie próbek do badań i badanie próbek  na pozostałość środków ochrony roślin u min. 20% producentów, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji do jednostki certyfikującej i zostali wpisani do rejestru producentów prowadzonych przez jednostkę zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin.

– przegląd dokumentacji po kontroli,

– wydanie decyzji certyfikacyjnej dotyczącej zgodności prowadzonej produkcji z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.