Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

 

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

plik .pdf

plik.excel


 

OPIS JEDNOSTKI – Zbiór ze stanu naturalnego

F P-01-4 wyd_1 z 11.02.2019 opis zbiór Nowy formularz  2019 


ROCZNY PLAN PRODUKCJI – zbiór ze stanu naturalnego

F P-01-5 wyd. 1 z 11.02.2019 RPP zbiór  Nowy formularz  2019 


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY

wersja pdf