Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

 

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Pobierz.pdf

Wniosek excel


WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI ZBIORU ZE STANU NATURALNEGO I PSZCZELARSTWA PROWADZONYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

wersja pdf


OPIS JEDNOSTKI – Zbiór ze stanu naturalnego

wersja pdf


ROCZNY PLAN PRODUKCJI – zbiór ze stanu naturalnego

wersja pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY

wersja pdf