Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Pobierz.pdf

Wersja excel


 


OPIS JEDNOSTKI – Produkcja pszczelarska

F P-01-8 wyd_1 z11.02.2019 opis pszczelarstwo Nowy formularz  2019 

ROCZNY PLAN PRODUKCJI- Produkcja pszczelarska

F P-01-9 wyd. 1 z 11.02.2019 RPP pszczelarstwo Nowy formularz  2019 

OŚWIADCZENIE O PRZEJĘCIU I PRZEKAZANIU DZIAŁEK

Wersja.pdf


WZORY PEŁNOMOCNICTW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Pełnomocnictwo do reprezentowania tylko podczas kontroli dla osób fizycznych –wersja pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszelkich sprawach dla osób fizycznych –wersja pdf 


FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY   plik pdf

FORMULARZ REZYGNACJI Z CERTYFIKACJI   plik pdf