Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji  obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w roku 2022.

Czynności (certyfikacja/nadzór) Wartość netto

PLN

Wartość brutto

PLN

Przeprowadzenie procesu certyfikacji dla 1 produktu 1300,00 1599,00
Certyfikacja każdego kolejnego produktu*) 600,00 738,00
Opłaty Dodatkowe
Koszty tłumaczeń wg kalkulacji wynikowej
Przeniesienia prawa własności certyfikatu 500,00 615,00
Wydanie duplikatu dokumentu 200,00 246,00
Wystawienie dodatkowego egzemplarza certyfikatu 200,00 246,00

*) przy założeniu, że kontrola odbywa się tego samego dnia

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną) pobór próbek (jeżeli dotyczy), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli, wydanie decyzji w sprawie certyfikacji. nadzór nad wydanym certyfikatem.

Uwaga!

W związku z zaistniałym stanem epidemii Biocert Małopolska Sp. z o.o. oferuje możliwość przeprowadzenia kontroli online.