Cennik opłat

Cennik opłat za proces certyfikacji  obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w roku 2024.

Czynności (certyfikacja/nadzór) Wartość netto

PLN

Wartość brutto

PLN

Przeprowadzenie procesu certyfikacji dla 1 produktu 1400,00 1722,00
Certyfikacja każdego kolejnego produktu*) 700,00 861,00
Opłaty Dodatkowe
Koszty tłumaczeń wg kalkulacji wynikowej
Przeniesienia prawa własności certyfikatu 500,00 615,00
Wydanie duplikatu dokumentu 200,00 246,00
Wystawienie dodatkowego egzemplarza certyfikatu 200,00 246,00

*) przy założeniu, że kontrola odbywa się tego samego dnia

Proces certyfikacji obejmuje: przyjęcie i weryfikację dokumentacji wnioskowej, ocenę (kontrolę pełnoroczną), pobór próbek (jeżeli dotyczy), przegląd dokumentacji w tym wyników kontroli, wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem (w przypadku pozytywnej decyzji).

Aktualizacja: 18.03.2024 r.