Do pobrania

UWAGA! Wszelkie dokumenty należy przesyłać do Jednostki Certyfikującej pocztą tradycyjną z oryginalnym podpisem producenta lub osoby upoważnionej (dołączając odpowiednie pełnomocnictwo).

 

ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Pobierz.pdf

Wersja excel


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI

[Import i wprowadzanie produktów do obrotu]

pobierz.pdf.


OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy
[Import i wprowadzanie produktów do obrotu]

wersja pdf


ZGŁOSZENIE DO JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OPERACJI IMPORTU

Formularz wersja pdf